Image

Stresshantering

Många hälsoproblem orsakas av stress. Huvudvärk, hjärtklappning, sömnproblem, spända och värkande kroppsdelar kan vara symtom på stress. Länshälsan jobbar med stresshantering på både individ- och gruppnivå.

 

Vi föreläser om stress för arbetsgrupper och erbjuder seminarier anpassade efter arbetsgruppens behov och förutsättningar. Kontinuerligt erbjuder vi stresshanteringskurser som vänder sig till personer med hög stressnivå som närmar sig gränsen för vad de orkar med eller är sjukskrivna p.g.a stressrelaterade besvär.

Kursen är uppbyggd efter en kognitiv beteendeinriktad modell och bygger på klinisk forskning. Kursen syftar till att man ska lära sig:

  • Hantera stress på ett optimalt sätt
  • Lyssna på kroppens signaler
  • Mindfulness
  • Sätta gränser och kommunicera tydligt
  • Förebygga återfall

Förändringar av stressbeteende bygger på en praktisk inlärning av nya färdigheter. Därför arbetar vi med hemuppgifter, där deltagarna mellan träffarna får träna i konkreta vardagssituationer.