Öppen Arbetsmiljöutbildning, 1 dag


Arbetsmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan bidra till hälsa och goda prestationer.
Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud, HR-specialister och är öppen för olika företag/organisationer.

 

 

Innehåll:

  • Arbetsmiljölagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Faktorer och samband som bidrar till hälsa och verksamhetsnyttaOrganisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Första hjälpen och krisstöd
  • Våld och hot i arbetsmiljön

 

Pedagogik:
Teoretiska genomgångar varvas med dialog kring olika fallbeskrivningar

 

Datum och plats:
Onsdag 14 november 2018, kl 09.00-16.30, Uppsala, lokal meddelas inför kursstart

 

Anmälan:
Skickas via epost senast måndag 30 oktober 2018 till info@lanshalsan.se
Ange ditt namn, fakturaadress samt eventuell fakturareferens

 

Villkor:
Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 2 veckor innan kursstart, vid ändring därefter debiteras hela kursavgiften

 

Ytterligare information:
Anders Gustafsson, Organisationskonsult/Chefscoach,  anders.gustafsson@uppsalachefsforum.se  
Christian Ingerholt, Leg psykolog,  christian.ingerholt@lanshalsan.se


Välkommen med din anmälan!


Image Dokument för utskrift (pdf)