Mindfulness

Din väg till medveten närvaro

-steg för steg i åtta veckor

 

En stor del av vår vakna tid går åt till att tänka på det som har hänt eller att planera för framtiden.

Nuet, den tid som är den enda vi egentligen har och kan påverka, försvinner lätt från vår uppmärksamhet.

 

Genom träning i mindfulness blir vi mer öppna för det som händer här och nu och förstår våra reaktioner bättre. Vi kan därigenom minska vår stress och får också lättare att gör kloka val.


Länshälsan erbjuder kurs i mindfulnessträning.

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få en bra introduktion i vad mindfulness innebär och samtidigt få en skjuts framåt i etablerandet av egna hälsobefrämjande vardagsrutiner.

 

Under kursen träffas vi en gång i veckan vid åtta tillfällen samt ytterligare en gång några månader efter avslutad kurs. Kursen leds av leg Psykolog/Beteendevetare med KBT-inriktning, båda är certifierade mindfulnessinstruktörer. Träningen i medveten närvaro innebär främst praktisk träning både vid gruppträffarna och genom hemuppgifter. Träningen utgår från en evidensbaserad manual.

Inga förkunskaper krävs, men nyfikenhet och tålamod är bra utgångspunkter.

 

Kursledare: Ylva Lundin, Beteendevetare och Carina Lundeen, leg Psykolog