Utbildning i första hjälpen (L-ABC) och hjärt-lungräddning (HLR)

Utbildningen grundar sig på AFS: 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, Arbetsmiljöverket.


Syfte:

Att kunna ge första hjälpen vid hjärtstopp/akut sjukdom samt vid olycksfall.

 

Innehåll: 

Del 1: Teoretiska kunskaper och praktisk träning för att erhålla beredskap för hjärtstopp inkl med hjälp av hjärtstartare (defibrillator).


Del 2: Första hjälpen vid andningshinder, blödning samt chock. Symptom på hjärtinfarkt och stroke. I mån av tid symptom/åtgärd även vid andra tillstånd (epilepsi, diabetes etc). 
 

Omfattning: 

  • 3,5 timmars utbildning 
  • Kursledare: Företagssköterska,  tel. 018-67 76 28 

Anmälan: Kontakta Länshälsan på 018-67 76 28